Plány péče pro zvláště chráněné území (ZCHÚ – přírodní památky, přírodní rezervace)

Poskytneme:

  • zpracování plánů péče podle závazných metodik Ministerstva životního prostředí ČR – vyhláška č. 45/2018 Sb., vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území,
  • podrobné zhodnocení a úprava stávajícího managementu s ohledem na předměty ochrany,
  • optimalizaci jednotlivých managementových zásahů z hlediska časové a finanční náročnosti,
  • dlouholetou odbornou zkušenost se zpracováváním plánů péče a prováděním managementu (hospodaření v ZCHÚ či na lokalitách s výskytem druhů červených seznamů či ZCHD),
  • moderní přístup, využití progresivních a nejnovějších vědeckých poznatků v ochraně přírody.