Projekční a konzultační činnost

Obnova remízů, mezí, tůně, mokřady, motýlí louky, polní sady, staré krajové odrůdy ovocnanů, záchrana botanicky a zoologicky cenných lokalit atd.

Chcete vrátit svému pozemku přírodovědnou hodnotu či obnovit nezpevněnou polní cestu, remíz, stromořadí, obnovit sad, nebo založit úplně nový (na pálenku, povidla, křížaly, zavařování)?

Milujete zajíce a koroptve a máte velké pole?

Založit mokřad a zadržet vodu v krajině?

Udělat radost čmelákům a včelám?

Popřípadě další opatření, radu pro pomoc krajině, staromilské přírodě a sami sobě?