Projekční a konzultační činnost

Obnova remízů, mezí, tůní, mokřadů, motýlích luk, výsadba polních sadů, starých krajových odrůd ovocných stromů, záchrana botanicky a zoologicky cenných lokalit atd.

Chcete vrátit svému pozemku přirozenou hodnotu či obnovit nezpevněnou polní cestu, remíz, stromořadí, sad nebo založit zcela úplně nový (na pálenku, povidla, křížaly, zavařování)?

Milujete zajíce a koroptve a máte velké pole?

Chtěli byste založit mokřad a zadržet vodu v krajině?

Udělat radost čmelákům a včelám?

Popřípadě potřebujete další opatření, radu ohledně pomoci krajině, staromilské přírodě a chcete pomoci i sami sobě?