Zoologické a botanické průzkumy (inventarizační průzkumy)

  • Potřebujete zpracovat rámcový, speciální botanický či zoologický inventarizační průzkum dané lokality? Jsme schopni pro Vás zajistit průzkum základních diagnostických i speciálních skupin. Ohledně těchto daných skupin spolupracujeme s řadou odborníků v rámci České republiky, ale i s těmi zahraničními (Polsko). Detailní průzkumy jsou důležité pro objektivní zhodnocení Vašich záměrů či zhodnocení lokality.
  • V rámci zpracování biologických průzkumů provedeme inventarizaci všech druhů, zejména pak zvláště chráněných druhů (ZCHD) dle vyhlášky č. 395/199 Sb. zákona č. 114/1992 Sb., Červeného seznamu ohrožených rostlin České republiky (Grulich et al. 2012, Grulich et Chobot 2017), Červeného seznamu ohrožených druhů bezobratlých České republiky (Hejda et al. 2017), dále kategorizace podle Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky – obratlovci (Chobot et al. 2017).

Zabýváme se následujícími oblastmi:

• botanika, cévnaté rostliny, společenstva rostlin (biotopy, stanoviště),
• vodní bezobratlí (bentos, měkkýši, raci) a suchozemští bezobratlí,
• ichtyologie (ryby, mihule) za použití elektroagregátu,
• herpetologie (obojživelníci a plazi),
• ornitologie (ptáci),
• mamaliologie (savci včetně netopýrů).