Zoologické a botanické průzkumy (inventarizační průzkumy)

  • Potřebujete zpracovat rámcový či speciální botanický či zoologický inventarizační průzkum dané lokality? Jsme schopni pro Vás zajistit průzkum základních diagnostických i speciálních skupin. Spolupracujeme s řadou odborníků v rámci České republiky, ale i zahraničí (Polsko) na dané skupiny. Detailní průzkumy jsou důležité pro objektivní zhodnocení Vašich záměrů či zhodnocení lokality.
  • V rámci zpracování biologických průzkumů provedeme inventarizaci všech druhů, zejména pak zvláště chráněné druhy (ZCHD) dle vyhlášky č. 395/199 Sb. zákona č. 114/1992 Sb., a Červeného seznamu ohrožených rostlin České republiky (Grulich et al. 2012, Grulich et Chobot 2017), Červeného seznamu ohrožených druhů bezobratlých České republiky (Hejda et al. 2017), dále kategorizace podle Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky – obratlovci (Chobot et al. 2017).
  • V rámci zpracování biologických průzkumů provedeme inventarizaci všech druhů, zejména pak zvláště chráněné druhy (ZCHD) dle vyhlášky č. 395/199 Sb. zákona č. 114/1992 Sb., a Červeného seznamu ohrožených rostlin České republiky (Grulich et al. 2012, Grulich et Chobot 2017), Červeného seznamu ohrožených druhů bezobratlých České republiky (Hejda et al. 2017), dále kategorizace podle Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky – obratlovci (Chobot et al. 2017).

• botanika, cévnaté rostliny, společenstva rostlin (biotopy, stanoviště),
• vodní bezobratlí (bentos, měkkýši, raci) a suchozemští bezobratlí,
• ichtyologie (ryby, mihule) za pomoci použití elektroagregátu
• herpetologie (obojživelníci a plazi),
• ornitologie (ptáci),
• mamaliologie (savci včetně netopýrů).