Biologický dozor

Ekologický dozor, ekodozor staveb (záchranné transfery rostlin a živočichů).

  • Komplexní zabezpečení biologického dozoru Vašich záměrů a činností, výstavby, těžebních prostor apod. Příprava projektu a konzultace s klientem.

V rámci rozhodnutí, stanovisek orgánů ochrany přírody (odbor životního prostředí, krajský úřad, CHKO, AOPK ČR) Vám byly uděleny podmínky pro realizaci záměrů, např. pro výjimky ze zákazu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle § 56 a základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin dle § 49 a živočichů dle § 50 zákona č. 114/1992 Sb.

Vyřešíme:

• seznámení zhotovitele s podmínkami orgánů ochrany přírody,
• načasování zásahů,
• provádění odborného záchranného transferu rostlin a živočichů v rámci lokality nebo na vhodné lokality v blízkosti,
• provedení umístění a instalace dočasných ochranných migračních bariér, aby živočichové nepronikali na území stavby nebo aby naopak nebyli činností záměru ohroženi,
• kontroly území a kontroly plnění podmínek,
• komplexní zpracování deníků práce včetně přehledu návštěv území a provedených zásahů,
• komplexní vyhotovení fotodokumentace, zápisů, průběžných a závěrečných zpráv pro příslušné úřady,
• dokumentaci a koordinaci při odlovu ryb MO ČRS,
• účast na výrobních a kontrolních dnech.

  • Záchranné transfery (osvědčení MZe podle § 17 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, Evidenční číslo CZ00232), účast na odborných seminářích AOPK ČR.