Posudky na zateplení, úpravy budov OPŽP, IROP (netopýři, rorýsi apod.)

Provádění předběžných a řádných zoologických průzkumů a posouzení budov při projekci na zateplení či úpravy budov ve vztahu k netopýrům, rorýsům, dalším synantropním druhům ptáků.

Držitel osvědčení o účasti na semináři a workshopu „Posuzování budov z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů živočichů“ v Přerově 8. a 9. 4. 2016 pořádaném odbornými organizacemi Česká společnost ornitologická a Česká společnost pro ochranu netopýrů.

Provádění biologických dozorů v rámci zateplování a úpravy budov.