Posudky na zateplení, úpravy budov OPŽP, IROP (netopýři, rorýsi apod.)

  • Provádění předběžných a řádných zoologických průzkumů a posouzení budov při projekci na zateplení či úpravy budov ve vztahu k rorýsům, dalším synantropním druhům ptáků a netopýrům.
  • Držitel osvědčení o účasti na semináři a workshopu „Posuzování budov z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů živočichů“ v Přerově 8. a 9. 4. 2016 pořádaném odbornými organizacemi Česká společnost ornitologická a Česká společnost pro ochranu netopýrů.
  • Provádění biologických dozorů v rámci zateplování a úpravy budov.