Vítáme Vás na stránkách

Nabízíme následující služby

01.

Biologická hodnocení a posouzení

dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, dle vyhlášky č. 142/2018 Sb., tzv. Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny.

02.

Zoologické a botanické průzkumy

tzv. inventarizační průzkumy.

03.

Biologický dozor

ekologický dozor, ekodozor staveb (záchranné transfery rostlin a živočichů)

04.

Plány péče pro zvláštně chráněné území

ZCHÚ – přírodní památky, přírodní rezervace.

05.

Posudky na zateplení, úpravy budov OPŽP, IROP

netopýři, rorýsi apod.

06.

Krajinné studie

optimalizace krajiny, krajinný ráz, podpora obnovy krajiny

07.

Projekční a konzultační činnost

obnova remízů, mezí, tůně, mokřady, motýlí louky, polní sady, staré krajové odrůdy ovocnanů, záchrana botanicky a zoologicky cenných lokalit atd.

Kontaktní údaje

Mgr. Adrián Czernik
tel: +420 605 371 979
Email: adrian.czernik@centrum.cz
Průkopnická 18/116
74720 Vřesina
74084313 DIČ CZ7804105452
ID datová schránka: ag52gt9

Ekotona s.r.o.
tel: +420 605 3719 79
Email: adrian.czernik@centrum.cz
Průkopnická 18/116
74720 Vřesina
08579661 DIČ CZ08579661
ID datová schránka: hchen5d